Service:

Voorwaarden salon

Voorwaarden webshop

Betalen

Afhalen

Privacy

Contact 

Privacy verklaring

 

Salon Meer dan Mooi, gevestigd aan Alexander Dubcekweg 161 9403 ZH Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

http://kellystoffers.wixsite.com/salonmeerdanmooi

 

Alexander Dubcekweg 161 9403 ZH Assen

 

0623971285

 

kelly stoffers is de Functionaris Gegevensbescherming van Salon Meer dan Mooi Hij/zij is te bereiken via salonmeerdanmooi@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken S

Salon Meer dan Mooi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor

- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via salonmeerdanmooi@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salon Meer dan Mooi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Salon Meer dan Mooi analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Salon Meer dan Mooi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Salon Meer dan Mooi neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Meer dan Mooi) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salon Meer dan Mooi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden nadat er 2 jaar geen activiteiten zijn geweest verwijderd. Indien accounts nog actief worden gebruikt zullen deze gegevens hiervan ook bewaard blijven om bestelprocedures makkelijker te doorlopen en om marketing gerichte informatie te kunnen versturen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Salon Meer dan Mooi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salon Meer dan Mooi gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Salon Meer dan Mooi gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

First-party cookies

Strikt noodzakelijk

Naam - ForceFlashSite. Looptijd - Sessie. Doel- Bij het bekijken van een mobiele site (oude mobiel onder m.domain.com) wordt de server gedwongen om de niet-mobiele versie weer te geven en wordt omleiding naar de mobiele site vermeden

Naam - hs. Looptijd - Sessie. Doel - Veiligheid

Naam - smSession. Looptijd - Persistent (twee dagen of twee weken).Doel - Identificeert ingelogde siteleden

Naam - XSRF-TOKEN. Looptijd - Sessie. Doel - Veiligheid

Naam - svSession. Lootijd - Persistent (twee jaar). Doel - Identificeert unieke bezoekers en volgt de sessies van een bezoeker op een site

Naam - SSR-caching. Looptijd - Sessie. Doel - Geeft aan hoe een site is weergegeven. 

Naam - smSession. Looptijd - Persistent (twee weken). Doel - Identificeert ingelogde siteleden

Cookies van derden

Naam - TS *. looptijd - Sessie. Doel - veiligheid

Naam - TS01 *******. looptijd - Sessie. Doel - Veiligheid

Naam - TS xxxxxxxx (waarbij x wordt vervangen door een willekeurige reeks cijfers en letters). Looptijd - Sessie. Doel - Veiligheid.

Naam - TS xxxxxxxx _d (waarbij x wordt vervangen door een willekeurige reeks cijfers en letters). Looptijd - Sessie. Doel - Veiligheid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salon Meer dan Mooi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar salonmeerdanmooi@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Salon Meer dan Mooi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon Meer dan Mooi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via salonmeerdanmooi@gmail.com

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van Salon Meer dan mooi en abonneer je nu voor de nieuwsbrief! klik hier om je in te schrijven 

Adres:

Salon Meer dan mooi

Alexander Dubcekweg 161

9403 ZH Assen

Mobiel: 0623971285

salonmeerdanmooi@gmail.com

Service:

Voorwaarden salon

Voorwaarden webshop

Betalen

Afhalen

Privacy

Contact

Corona 

 

Volg de salon op social media

  • Grey Pinterest Icon

© 2023 by PURE. Proudly created with Wix.com